Author = محمود محمد علی الزمناکویی
Number of Articles: 2

1

حکم الانضمام لشرکات التسویق الشبکی : دراسة فقهیة تأصیلیة

اداب الرافدین
Volume 50, Issue 82.1, Autumn 2020, Page 359-412
محمود محمد علی الزمناکویی

2

حکم التعامل بالعملات الإلکترونیة وضوابطه الشرعیة

اداب الرافدین
Volume 51, Issue 84.1, Winter 2021, Page 751-805
محمود محمد علی الزمناکویی